Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 พ.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย วันส้วมโลก

30 ส.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย หากไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นี้

24 มี.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย การปฏิบัติตนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

24 มี.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการรถรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

01 ก.พ. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 ม.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09 ธ.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา Online โครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

01 ธ.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

22 ส.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย มีดีต้องแชร์

22 ก.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยชุมชนปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th