Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ก.ย. 2566
ถึง
29 ก.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
29 ก.ย. 2566
ถึง
29 ก.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
29 ก.ย. 2566
ถึง
29 ก.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และเลขที่ตำแหน่ง
29 ก.ย. 2566
ถึง
29 ก.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
08 ส.ค. 2566
ถึง
08 ส.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศการปรับปรุงตำแหน่งและอันดับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
04 เม.ย. 2566
ถึง
04 เม.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
29 ธ.ค. 2565
ถึง
29 ธ.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
03 ต.ค. 2565
ถึง
03 ต.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01 ต.ค. 2565
ถึง
01 ต.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประมวลจริยธรรม
01 ต.ค. 2565
ถึง
01 ต.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th