Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ลักษณะภูมิประเทศ

     ตำบลปากฉลุย มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขามีที่ราบเป็นบางส่วน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนทุกชนิด ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ ในตำบลปากฉลุย มีพื้นที่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีลำคลองที่มีน้ำไหลผ่านเกือบตลอดทั้งปีคือ คลองเหียง
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา
: ติดต่อกับ ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี
: ติดต่อกับ ตำบลเสวียด และตำบลคลองไทร
: ติดต่อกับ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
ลักษณะภูมิอากาศ

     ตำบลปากฉลุย มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

ที่ตั้ง  ตำบลปากฉลุย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าฉาง ประมาณ 25 กิโลเมตร
เนื้อที่  มีเนื้อที่ประมาณ 803 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีเนื้อที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับตำบลอื่นในอำเภอท่าฉาง

 
ที่ ประเภทแหล่งน้ำ จำนวน สภาพการใช้ประโยชน์
พื้นที่ (ไร่.) ครัวเรือน
1
2
3
4
5
6
บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ
บ่อบาดาล
ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ
ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา อื่นๆ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย/หนอง 
คลอง/บึง ฯลฯ
50
11
4
7
34
9
80
-
5
-
80
60
578
145
157
562
183
479
  รวม 101 225 1,604
 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th