Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง รายรับรายจ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2566 (17 ต.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.ปากฉลุย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ป... (11 ต.ค. 2566)  
การจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (27 ก.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ พ.ศ.2565 (29 มิ.ย. 2566)
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (19 มิ.ย. 2566)
ผลการประเมินความพึงพอใจ พ.ศ.2565 (02 มิ.ย. 2566)
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (15 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (18 เม.ย. 2566)
รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรั... (27 มี.ค. 2566)
ประกาศ แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1 ) ประจำป... (20 มี.ค. 2566)
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1 ) ประจำปี 2566 (20 มี.ค. 2566)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (06 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (04 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ... (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง ผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)... (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญ... (24 พ.ย. 2565)
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (22 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันส้วมโลก (29 พ.ย. 2566)  

หากไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ... (30 ส.ค. 2566)  

การปฏิบัติตนของข้าราชการส... (24 มี.ค. 2566)  

โครงการรถรงค์เสริมสร้างคุ... (24 มี.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอ... (01 ก.พ. 2566)

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริ... (26 ม.ค. 2566)

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ... (09 ธ.ค. 2565)

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift P... (01 ธ.ค. 2565)

มีดีต้องแชร์ (22 ส.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (22 ก.ค. 2565)

โครงการประชุมประชาคมท้องถ... (12 ก.ค. 2565)

โครงการ "เข้าวัด จัดปิ่นโ... (06 ก.ค. 2565)

โครงการ "ครอบครัวสัมพันธ์... (06 ก.ค. 2565)

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศ... (04 ก.ค. 2565)

อบต.ปากฉลุย ออกหน่วยบริกา... (04 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉ... (01 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉ... (24 มิ.ย. 2565)

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก... (04 มี.ค. 2565)

อบต.ปากฉลุย ประกาศนโยบายไ... (11 ก.พ. 2565)

การรณรงค์ เนื่องในวันต่อต... (17 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (25 ต.ค. 2566)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที... (12 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (22 มี.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (10 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก... (08 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง ประกาศบอกเลิกสัญญาก่อสร้างระบบประปาผิว... (21 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ... (25 ม.ค. 2566)
ประกาศราคากลางระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง บ้านหน้าซึง หมูที่ 4 ตำบลปากฉลุย (17 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท... (03 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจ... (19 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (18 พ.ย. 2565)
ประกาศแผนจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ (11 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ แบบรบรรทก (ดีเซล)... (09 พ.ย. 2565)
ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (07 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 (28 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (28 ต.ค. 2565)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (12 พ.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร... (20 ธ.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (13 ธ.ค. 2564)
Responsive image
การบริหารงานทรัยากรบุคคล
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 (29 ก.ย. 2566)  
ประกาศกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และเลขที่ตำแหน่ง (29 ก.ย. 2566)  
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย (29 ก.ย. 2566)  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 (29 ก.ย. 2566)
ประกาศการปรับปรุงตำแหน่งและอันดับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย (08 ส.ค. 2566)
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 (04 เม.ย. 2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม (29 ธ.ค. 2565)
นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (03 ต.ค. 2565)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (01 ต.ค. 2565)
ประมวลจริยธรรม (01 ต.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
   แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
       โดยสแกน QR Code         
(ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)

 
                E-Service
     ให้บริการยื่นคำร้องทั่วไป
             ทางออนไลน์
     โดยการแสกน QR-Code

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th